Inwestycje tramwajowe w Bydgoszczy [cz. 2]

Miasto ogłosiło przetarg na przygotowanie projektu nowej linii tramwajowej z ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej. Torowisko docelowo ma zostać wydłużone do ronda Grunwaldzkiego.

Inwestycja, co do której miasto wstępnie zakłada, że zostanie sfinansowana z funduszy europejskich na perspektywę 2021-27, wymusi też przebudowę pętli tramwajowej w Lesie Gdańskim. Powstaną na niej

między innymi dodatkowe perony i ekologiczne wiaty z roślinami na dachach. – Takie rozwiązania wybraliśmy po szerokich konsultacjach z mieszkańcami Bydgoszczy – podkreśla Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.

Przypomnijmy, że ulice Solskiego, Piękna, Szubińska i Kruszwicka od wielu lat rezerwowane były pod nową linię tramwajową. Dopiero teraz jednak jest szansa na realizację tych planów. Zadanie uznane zostało za jeden z priorytetów w rozwoju sieci komunikacji miejskiej.

Na ogromną skalę

Dwutorowa linia tramwajowa ma mieć około 3,4 km długości. Pozwoli ona na na lepsze skomunikowanie Szwederowa, Górzyskowa i części osiedla Błonie z centrum miasta. Ma to być także alternatywne połączenie pomiędzy Górnym Tarasem, a Śródmieściem. – Ze względu na potężną skalę przedsięwzięcia realizować będziemy je etapami – tłumaczy Tomasz Okoński. – W pierwszej kolejności przygotujemy dokumentację dla budowy odcinka o długości 1,5 km torowiska od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej. Ważną częścią tej inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi, infrastruktura dla komunikacji publicznej, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dwadzieścia miesięcy na dokumentację

Przetarg na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji już ogłoszono. Przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID, czyli zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej ma zająć wykonawcy około dwudziestu miesięcy.

Zielone torowisko

Jak już wspomnieliśmy, tramwaje na Szwederowo pojadą po raz pierwszy tzw. zielonym torowiskiem. Wymagać będzie to przebudowy ul. Solskiego. Obecnie część tego odcinka jest dwujezdniowa, a część jednojezdniowa. Po przebudowie tramwaje pojadą nią w pasie rozdzielającym jezdnie obsługujące przeciwne kierunki ruchu. Na torowisku rosnąć będzie trawnik lub rozchodniki. W ramach inwestycji położone zostaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe, powstaną przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe i tramwajowe. Infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

W Myślęcinku roślinne wiaty i nowy peron

Przebudowana będzie też cała podziemna infrastruktura oraz fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy. – Pętla tramwajowa zostanie zlokalizowana na placu po północno-zachodniej stronie skrzyżowanie ulicy Solskiego i Bielickiej. Część tego terenu zajmują obecnie blaszane garaże – mówi rzecznik bydgoskich drogowców. – Wracając do zmian na pętli w Myślęcinku: wyposażona zostanie ona w dodatkowy tor peronowy dla osób wysiadających oraz dodatkowy tor peronowy dla wsiadających do pojazdów komunikacji zbiorowej. Projektanci, będą musieli uwzględnić w swoich opracowaniach zastosowanie zielonych wiat z wkomponowaną roślinnością. Planowane są też nowe ławki i ogrodzenia. Oba zadania mają uwzględniać liczne nasadzenia drzew i krzewów – kończy Tomasz Okoński.

Miasto stawia na tramwaje

Drogowcy podkreślają, że w ciągu ostatniej dekady miasto postawiło na rozwój sieci tramwajowej. Udało się m.in. zwiększyć długość torowisk z 28 do 41 kilometrów. Powstały również połączenia do Dworca Głównego, Fordonu i wzdłuż ulicy Kujawskiej. W dłuższej perspektywie planowane jest połączenie Bielaw z rondem Fordońskim oraz pętli przy ul. Rycerskiej z ulicą Gdańską. Miasto wymieniło sporą część taboru. Kursuje u nas 35 składów z Pesy. Zamówionych zostało kolejnych 10.

Komentarze