Nowe tereny rekreacyjne nad Brdą dla mieszkańców Bartodziei i Kapuścisk

Na Bartodziejach nad Brdą powstaną atrakcyjne tereny rekreacyjne – przewiduje Plan Zagospodarowania Przestrzeni przyjęty przez Radę Miasta. Dzięki kładce będzie także łatwo dostępny także dla mieszkańców osiedli położonych po drugiej stronie Brdy.

Obecnie nadrzeczna część Bartodziejów to tereny zaniedbane i trudno dostępne – rozrośnięte haszcze uniemożliwiają praktycznie dojście do Brdy. Plan przewiduje jednak całkowite przekształcenie tego obszaru. Zieleń ma być zagospodarowana w stylu parkowym jednak przy zachowaniu obecnego drzewostanu.

Animowana wizualizacja planowanych przekształceń przygotowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną.


Nad samą rzeką planowana jest budowa bulwaru, do którego będą od strony osiedla prowadziły alejki umożliwiający łatwy dostęp pieszym i rowerzystom. całości dopełni infrastruktura rekreacyjna, ścieżki rowerowe i mała architektura.

Plan przewiduje również budowę kładki pieszo-rowerowej, która połączy obydwa brzegi Brdy,. Dzięki temu łatwy dostęp do nowych terenów rekreacyjnych zyskają mieszkańcy Kapuścisk i Wyżyn. Obecnie nie można jeszcze określić kiedy ten ambitny plan doczeka się realizacji. Wszystko będzie zależało od tego, kiedy w budżecie miasta uda się wygospodarować środki na tę inwestycję.

Komentarze